Play Now
Guatemalan quetzal between $0.125 and $0.135
Total bets:
5,000 mimecoins
5,000 mimecoins were paid out to the winners.

← Previous EventNext Event →

See all events

Started: 2024-06-11 12pm UTC (1 week and 1 day ago)
Stopped: 2024-06-11 3pm UTC (1 week and 1 day ago)
Paid out: 2024-06-16 14:49:36 UTC (3 days ago)
Blocks: 272599 ... 272616 ... 273208

Guatemalan quetzal between $0.125 and $0.135

500k GTQ issued at $0.01 per contract (5,000 mimecoins)

Bought at:   $0.128536   (USD/GTQ 7.77992)
Paid out at:   $0.128764   (USD/GTQ 7.76615)
GTQ up 0.1774%
Buy GTQ   $0.003536   36.35x
Sell GTQ   $0.00646399   19.88x

Transactions (1)

#1 in block #272604, 65 inputs, 65 outputs, 0.00100004 datacoin tx fee.
TX: 88f12f07dcea9e780424123bdda4e6286eac90645e426cbc54b0b055b425684e

XmDgYo7H7PsLWaRAKMuHGXdPtRe28yuXBX (Buy XAU)
304.41 mimecoins   Spent

XmDgYo7H7PsLWaRAKMuHGXdPtRe28yuXBX (Buy XAU)
304.41 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy XAU)
0 mimecoins   Spent
25 XAU - 57,500   Details

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy XAU)
0 mimecoins   Spent
25 XAU - 57,500   Details

XeDhj1oaKXVSMFoW1Uiyt3TG6tRV1HtxD6 (Sell XAU)
736.49 mimecoins   Spent

XeDhj1oaKXVSMFoW1Uiyt3TG6tRV1HtxD6 (Sell XAU)
736.49 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell XAU)
5,000 mimecoins   Spent
-25 XAU + 62,500   Details

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell XAU)
5,000 mimecoins   Spent
-25 XAU + 62,500   Details

XgDijVKPEo8uR4y8BBTKzu2c73mfxpd956 (Buy XCD)
521.8 mimecoins   Spent

XgDijVKPEo8uR4y8BBTKzu2c73mfxpd956 (Buy XCD)
521.8 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

XyDjcL6Ro5USgEKuaFHm77t3eNmQ9XTTHz (Sell XCD)
519.1 mimecoins   Spent

XyDjcL6Ro5USgEKuaFHm77t3eNmQ9XTTHz (Sell XCD)
519.1 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

XeDkpBL6xLFTPrsx2Ny1Gh9aEcumGwSu3c (Buy XOF)
614.45 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy XOF)
2,987.5 mimecoins   Spent
50M XOF - 80,000   Details

XiDmkkHF7Nz7NqCEfN7SBzrugGrtPdMj8s (Sell XOF)
426.46 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell XOF)
2,012.5 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

XyDnQpab9rDBfWbQ2wHkTFJYepDrSHBhkm (Buy XPF)
468.41 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy XPF)
1,950.3 mimecoins   Spent
10M XPF - 89,000   Details

XnDohDLAqaqd4iokGmnVAwph1NA8hruqhH (Sell XPF)
572.5 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell XPF)
3,049.7 mimecoins   Spent
-10M XPF + 94,000   Details

XbDpwyL4MP8tVj39Sk4na6oYoXVhDe5FPM (Buy YER)
491.31 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy YER)
2,329.99 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

XqDqVn2AAUY1nM9R4h1MgCba4rdA15EJzZ (Sell YER)
549.6 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell YER)
2,670 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

XcDrz5WR93Se31WZhuutmhQs62XoupfxJt (Buy ZAR)
661.36 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy ZAR)
3,265.95 mimecoins   Spent
1.65667M ZAR - 84,490.1   Details

XwDskA3uPKiyosEZuve9S7izJeS5c3j7qs (Sell ZAR)
379.55 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell ZAR)
1,732.54 mimecoins   Spent
-1.68437M ZAR + 90,955.9   Details

XeDaX8sMcEuDzuuhysow45TJUcyEQu2LRT (Buy VUV)
604.93 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy VUV)
2,916.61 mimecoins   Spent
12.5M VUV - 101.25k   Details

XtDbG4UMPiN4zGm9vF8bNecZtf1Nfbn36x (Sell VUV)
432.11 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell VUV)
2,083.38 mimecoins   Spent
-12.5M VUV + 106.25k   Details

XyDcS7WV1U9eGnPiNnzixcM1GyBchfmBG8 (Buy XAF)
611.86 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy XAF)
3,004.49 mimecoins   Spent
50M XAF - 80,000   Details

XiDdsk6MrwnpRFmk6qV3d43DbxusmZNDH7 (Sell XAF)
425.19 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell XAF)
1,995.51 mimecoins   Spent
-50M XAF + 85,000   Details

XnDekzcCQyuu4y4xEjBquLq6gLXYcy1YY8 (Buy XAG)
450.97 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy XAG)
286.18 mimecoins   Spent
1,658.11 XAG - 48,085.1   Details

XrDfiSKvaHX3Wh9n3NRkFugC3UDzGVpjyr (Sell XAG)
586.07 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell XAG)
4,731.11 mimecoins   Spent
-1,673.31 XAG + 53,545.9   Details

XmDgYo7H7PsLWaRAKMuHGXdPtRe28yuXBX (Buy XAU)
303.28 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy XAU)
0 mimecoins   Spent
25 XAU - 57,500   Details

XeDhj1oaKXVSMFoW1Uiyt3TG6tRV1HtxD6 (Sell XAU)
733.76 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell XAU)
5,000 mimecoins   Spent
-25 XAU + 62,500   Details

XgDijVKPEo8uR4y8BBTKzu2c73mfxpd956 (Buy XCD)
519.87 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy XCD)
2,506.5 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000   Details

XyDjcL6Ro5USgEKuaFHm77t3eNmQ9XTTHz (Sell XCD)
517.17 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 95,000   Details

XeDkpBL6xLFTPrsx2Ny1Gh9aEcumGwSu3c (Buy XOF)
612.17 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy XOF)
2,987.5 mimecoins   Spent
50M XOF - 80,000   Details

XiDmkkHF7Nz7NqCEfN7SBzrugGrtPdMj8s (Sell XOF)
424.88 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell XOF)
2,012.5 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

XyDnQpab9rDBfWbQ2wHkTFJYepDrSHBhkm (Buy XPF)
466.67 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy XPF)
1,950.3 mimecoins   Spent
10M XPF - 89,000   Details

XnDohDLAqaqd4iokGmnVAwph1NA8hruqhH (Sell XPF)
570.37 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell XPF)
3,049.7 mimecoins   Spent
-10M XPF + 94,000   Details

XbDpwyL4MP8tVj39Sk4na6oYoXVhDe5FPM (Buy YER)
489.48 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy YER)
2,329.99 mimecoins   Spent
25M YER - 97,500   Details

XqDqVn2AAUY1nM9R4h1MgCba4rdA15EJzZ (Sell YER)
547.56 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell YER)
2,670 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

XgAWirY4LTgNDJGKJdsFvW8uF4NhBfvLUo (Buy EGP)
538.64 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy EGP)
2,427.5 mimecoins   Spent
2.5M EGP - 50,000   Details

XmAXhft6zYByqhfugpX66SY5yyzDFWLF8k (Sell EGP)
501.31 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell EGP)
2,572.5 mimecoins   Spent
-2.5M EGP + 55,000   Details

XjAYxcjFmWpmdKK4T1fqQwFREGPok2sVb7 (Buy ETB)
335.49 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy ETB)
2,351.5 mimecoins   Spent
5M ETB - 85,000   Details

XjAZuiqLutEWoiUiUVQVw8n1eGGNxW9ris (Sell ETB)
704.46 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell ETB)
2,648.5 mimecoins   Spent
-5M ETB + 90,000   Details

XmAayLEoVdDSqynkZ9iZg7NNMKBTwSjrY2 (Buy EUR)
477.34 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy EUR)
2,024.99 mimecoins   Spent
100k EUR - 105k   Details

XjAbKykkohrwC7WVUKhhnVEnBeFvKgvaLG (Sell EUR)
562.61 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell EUR)
2,975 mimecoins   Spent
-100k EUR + 110k   Details

XoAcDqzUHkhRQa6uK7onJR6zs4AhwNcE14 (Buy FJD)
560.12 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy FJD)
2,159.33 mimecoins   Spent
166.667k FJD - 71,666.7   Details

XwAdydPKZCW7XUyomkTAt3FX8Ea2Rbj7Ek (Sell FJD)
479.83 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell FJD)
2,840.67 mimecoins   Spent
-166.667k FJD + 76,666.7   Details

XuAeHqiryinrLAhFYtwXSikqXp32XDV86g (Buy GBP)
765.3 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy GBP)
3,424.48 mimecoins   Spent
50,000 GBP - 59,999.9   Details

XnAfC3ireC2DH4XtND2fTF85G3mDgaADM3 (Sell GBP)
274.65 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell GBP)
1,575.51 mimecoins   Spent
-50,000.1 GBP + 65,000.2   Details

XcAg9PWmtXqUzbACNSLMu7j6U5UpENqT2e (Buy GEL)
469.69 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy GEL)
2,107.5 mimecoins   Spent
250k GEL - 85,000   Details

XxAhcRpbk6mTnM2uSreWbSSAUjB5hCXtBh (Sell GEL)
570.26 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell GEL)
2,892.5 mimecoins   Spent
-250k GEL + 90,000   Details

XcAifpSnD7Nz9yVv8PQZoa7sCobMxGx7Q4 (Buy GHS)
433.32 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy GHS)
2,083.37 mimecoins   Spent
1.25M GHS - 81,249.8   Details

XdAjM53etnK3TeJjn93qLf1w2v4CW6MTiu (Sell GHS)
606.63 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell GHS)
2,916.62 mimecoins   Spent
-1.25M GHS + 86,249.8   Details

XmAk3is9NY51vd3L8fYeTkMho8rnfkdoHj (Buy GMD)
523.23 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy GMD)
2,533.66 mimecoins   Spent
3.33333M GMD - 46,666.6   Details

XtAmfsrURZ2yfDW6Uk9pYgUvFWN5WkfkmN (Sell GMD)
516.72 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell GMD)
2,466.33 mimecoins   Spent
-3.33333M GMD + 51,666.6   Details

XuAncgj2boC4rupDgGt6w1pwH5uertwpvE (Buy GNF)
621.16 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy GNF)
3,139.49 mimecoins   Spent
500M GNF - 55,000   Details

XuAo5yYkFiqEfXmc4ypsYn9o1nmzhSXrTM (Sell GNF)
418.79 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell GNF)
1,860.51 mimecoins   Spent
-500M GNF + 60,000   Details

XfApHgFauJBVceoKcL7p6Say3x1oRMhHMa (Buy GTQ)
367.72 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy GTQ)
1,881.99 mimecoins   Spent
500k GTQ - 62,500   Details

XuAqSW4N5ryUhorYmzuM6NUpaYgAbJ1YRw (Sell GTQ)
672.22 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell GTQ)
3,118.01 mimecoins   Spent
-500k GTQ + 67,500   Details

XgAre7B8BoZ3DAGVxgYmdwNtxQB5app9kU (Buy HKD)
315 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy HKD)
1,515.5 mimecoins   Spent
500k HKD - 62,500   Details

XoAsC5pX63rqW8dJhpiqaA93cwo8kNZ4hL (Sell HKD)
724.95 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell HKD)
3,484.5 mimecoins   Spent
-500k HKD + 67,500   Details

XgAtaWMV3scEMhRGz9AvEEUogE1xgqjtxH (Buy HNL)
488.71 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy HNL)
2,163.66 mimecoins   Spent
1.66666M HNL - 64,999.9   Details

XjAuaskgfoh7b78Fa3QL3tM5zhc4LLrAR9 (Sell HNL)
551.24 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell HNL)
2,836.33 mimecoins   Spent
-1.66666M HNL + 69,999.9   Details

XeAvSPFQi7vMwBtLum4A7phFVyEy6nqHrC (Buy HTG)
338.24 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy HTG)
1,752.37 mimecoins   Spent
12.5M HTG - 92,500   Details

XfAwGq4VLjUxxxRwVuxcGn1QTT7gMYYDxX (Sell HTG)
701.71 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell HTG)
3,247.63 mimecoins   Spent
-12.5M HTG + 97,500   Details

XrAxTajFsVrfwJrmVE3hEuRn12dxWR3N8o (Buy HUF)
608.11 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy HUF)
2,160.5 mimecoins   Spent
25M HUF - 65,000   Details

XeAyJBvobRJ9zzotvrSrQLAhPPQtVZo2XL (Sell HUF)
431.84 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell HUF)
2,839.5 mimecoins   Spent
-25M HUF + 70,000   Details

XcAzkGCGKubas3467DuZiFkCxmq4XnNaqJ (Buy IDR)
471.41 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy IDR)
1,093.49 mimecoins   Spent
1.66666B IDR - 99,999.9   Details

XwB1JDtpxrpdN4fMrH8F4cmMQVNzDuUTPT (Sell IDR)
568.54 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell IDR)
3,906.5 mimecoins   Spent
-1.66667B IDR + 105k   Details

XyB2ppaHpAqPw9QYpT1FcByoeEFEALsdyf (Buy ILS)
443.07 mimecoins   Spent

[S] Xy25BQkB9GcM6kTTk3kzK27h3Sq9n6MGxy (Buy ILS)
2,174.75 mimecoins   Spent
250k ILS - 65,000   Details

XuB3byo1ZywdnMHG5qTd1sQrSpLVPr8CHZ (Sell ILS)
596.88 mimecoins   Spent

[S] Xn2e4rLr8zV1FRb7CaXStR1oSoMFoL5Xmi (Sell ILS)
2,825.25 mimecoins   Spent
-250k ILS + 70,000   Details


← Previous EventNext Event →