Play Now
Nigerian naira between $0.00064 and $0.00068
Total bets:
5,039.98 mimecoins
5,039.96 mimecoins were paid out to the winners.

← Previous EventNext Event →

See all events

Started: 2024-05-15 6pm UTC (2 weeks ago)
Stopped: 2024-05-15 9pm UTC (2 weeks ago)
Paid out: 2024-05-18 20:19:38 UTC (1 week and 4 days ago)
Blocks: 269274 ... 269284 ... 269671

Nigerian naira between $0.00064 and $0.00068

126M NGN issued at $0.00004 per contract (5,039.99 mimecoins)

Bought at:   $0.000660939   (USD/NGN 1,513.00)
Paid out at:   $0.0006566   (USD/NGN 1,523.00)
NGN down 0.6566%
Buy NGN   $0.000020939   31.56x
Sell NGN   $0.0000190609   34.67x

Transactions (2)

#3 in block #269276, 3 inputs, 9 outputs, 0.0001 datacoin tx fee.
TX: 6d26a745381b01df3a53d79f4d5484365895376221ff77205206d24d87bac65a

[S] Xd2agFbv9qfeZMhx93fRvo6LdFeaoCe2oo (Buy CNY)
15.86 mimecoins   Spent
3,999.49 CNY - 539.931   Details

Xh6dRpzLmv7NF6eHimymSsQSZMJ7op26Ec (Sell CNY)
62.85 mimecoins   Spent

Xf7GTmEh44r8xBGctKbL7VtRBLKDEqsuNa (Buy NGN)
6.52 mimecoins   Unspent

[S] Xb21Ss85fHqXdGMcrt8LgVG2jc8iexyfA6 (Buy NGN)
16.58 mimecoins   Unspent
1.00005M NGN - 640.03   Details

Xe7HNJyWJ6jaXaBg5kJTq5QBcWyGdqrNKZ (Sell NGN)
5.94 mimecoins   Unspent

[S] Xw2htEcJZBTmeXeef4o2zEjVgWsdzN3SJ9 (Sell NGN)
23.39 mimecoins   Unspent
-999.948k NGN + 679.965   Details

Xp7QU6kV21PLbRKqCyZpyp7rFh3PCuDiDW (Buy NZD)
4.48 mimecoins   Unspent

[S] Xy2rwfqDE1pamwoDifmD9EBDg3N23wVbuR (Buy NZD)
14.97 mimecoins   Unspent
666.479 NZD - 393.223   Details

Xm7RcEpiJMiUNZ2FU5vqJVqC1zADfUvjeX (Sell NZD)
1.75 mimecoins   Unspent

[S] Xy2eWA1G6upZsAfZW31qbvW3U9f6VXiPD1 (Sell NZD)
5.01 mimecoins   Unspent
-665.959 NZD + 412.895   Details

#7 in block #269276, 61 inputs, 61 outputs, 0.00100008 datacoin tx fee.
TX: f3c1b3063458489bf4d4abd1e150b8a69fd59485da97a96f2a76a060c8b7b2e9

Xp74oxjhtXAQDDa23pUfouJbmu4jKmvGAa (Buy BSD)
404.67 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy BSD)
1,875 mimecoins   Spent
62,500 BSD - 60,625   Details

Xb75gjpoSTbuS9PnKmM9j3hbWGJQZmG5y5 (Sell BSD)
681.7 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell BSD)
3,125 mimecoins   Spent
-62,500 BSD + 65,625   Details

Xe767Va4nkGtzR9bGCnpAYa2y8xbLxRhwz (Buy BTC)
353.53 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy BTC)
0 mimecoins   Spent
1.25 BTC - 77,499.9   Details

Xm77C1zvMz91LR2n2Hw3ek7y1g8sDoR3sL (Sell BTC)
732.84 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell BTC)
4,999.98 mimecoins   Spent
-1.25 BTC + 82,499.8   Details

Xb784KHiQuGdMe8o8Dp6MskhfHSuX5axZe (Buy BWP)
524.79 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy BWP)
2,583.32 mimecoins   Spent
1.66666M BWP - 120k   Details

Xv79k4GhZUSjphvh8J1ocqaefQ7W6Sngki (Sell BWP)
561.58 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell BWP)
2,416.67 mimecoins   Spent
-1.66666M BWP + 125k   Details

Xk7AVLjFh2NwUyGdE5kUjVELCtfNvpB8Tq (Buy BZD)
580.26 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy BZD)
2,689.66 mimecoins   Spent
166.666k BZD - 79,999.8   Details

Xn7BD5whFvBRG8vMaqyo9GUtWLyR9jFufw (Sell BZD)
506.1 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell BZD)
2,310.33 mimecoins   Spent
-166.666k BZD + 84,999.8   Details

Xx7C7hpkAsfZn4aJPF5dQ9P5Jw1Fv27dkm (Buy CAD)
498.18 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy CAD)
2,681.74 mimecoins   Spent
125k CAD - 88,749.8   Details

Xc7DqtJt833dp6iftWBqz1LAXRpbe1aK7h (Sell CAD)
588.19 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell CAD)
2,318.24 mimecoins   Spent
-125k CAD + 93,749.8   Details

Xg7Ep7namiCD5MJvxMj7CUqgq2TfbgP1op (Buy CHF)
546.66 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy CHF)
2,672.99 mimecoins   Spent
50,000.1 CHF - 52,500.1   Details

Xp7F6k4A7TMG1qGYuxyhx7Lit8sgWVRS7o (Sell CHF)
539.71 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell CHF)
2,327 mimecoins   Spent
-49,999.9 CHF + 57,499.9   Details

Xk7GEmRFvZk1RUw3xPFtDWXEg363LYjWjX (Buy CLP)
744.49 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy CLP)
3,948.99 mimecoins   Spent
50M CLP - 50,000   Details

Xm7HcVLoA7QxgGN1ry9FeCnmKny34tq58W (Sell CLP)
341.88 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell CLP)
1,051.01 mimecoins   Spent
-50M CLP + 55,000   Details

Xj7JpsjXZ3k6pw3wowrKPpGH4XT9v1kaxs (Buy CNY)
382.07 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy CNY)
1,686.49 mimecoins   Spent
500k CNY - 67,500   Details

Xj7KS1iFU5bAmfQ3yfUXYyeHQDGVv2RYdW (Sell CNY)
704.29 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell CNY)
3,313.5 mimecoins   Spent
-500k CNY + 72,500   Details

Xu7L2spJnpMcHXsjp8ztqPmZ2DthjiBxLr (Buy COP)
397.23 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy COP)
1,804.49 mimecoins   Spent
250M COP - 62,500   Details

Xo7MoaMTaEmyzSXYUZDEmzMZDTKsFmiWgV (Sell COP)
689.14 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell COP)
3,195.51 mimecoins   Spent
-250M COP + 67,500   Details

Xi7NNf316KELxvda699a4MnJSELr75Pzxq (Buy CRC)
599.24 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy CRC)
2,565.49 mimecoins   Spent
50M CRC - 95,000   Details

Xi7PzT4ZVH4hoLAX1mFvLhsXmTfUjZxE5h (Sell CRC)
487.13 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell CRC)
2,434.51 mimecoins   Spent
-50M CRC + 100k   Details

Xh7Qqgmt8WAvZNbU59fjZce59N685N4Cnb (Buy CUP)
601.3 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy CUP)
2,780.49 mimecoins   Spent
1.66667M CUP - 66,666.7   Details

Xs7REpZ8cBwyviGedsDVbq9G2DY5nq9Tdg (Sell CUP)
485.06 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell CUP)
2,219.51 mimecoins   Spent
-1.66667M CUP + 71,666.7   Details

Xe7SFvTnb2Fg3XPticZx7mHKGqfQhjN4xs (Buy CZK)
527.21 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy CZK)
3,073.24 mimecoins   Spent
2.5M CZK - 105k   Details

Xx7TmewvsCSwMyKsfeM2QF5TeAHPEG3Sxt (Sell CZK)
559.15 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell CZK)
1,926.76 mimecoins   Spent
-2.5M CZK + 110k   Details

Xv7UdRZn7HWE6MBwLWKGPk3UYJjTetgTj5 (Buy DJF)
458.7 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy DJF)
2,111.16 mimecoins   Spent
16.6666M DJF - 91,666.5   Details

Xw7VC1c3rA5Zvc7qVeg5PUSLpUCLrb5vxc (Sell DJF)
627.67 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell DJF)
2,888.83 mimecoins   Spent
-16.6666M DJF + 96,666.5   Details

Xd7W3iKSBtk768VbLGWJ3J2Pt7EAMGfVcy (Buy DKK)
456.27 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy DKK)
2,194.99 mimecoins   Spent
500k DKK - 70,000   Details

Xt7XnPZVQQ4Lm5uQn3Riz871vBahnCLRZy (Sell DKK)
630.09 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell DKK)
2,805.01 mimecoins   Spent
-500k DKK + 75,000   Details

Xs7Yj8WkU5ns3kGqEQSg7qRsc95STuaBkM (Buy DOP)
526.16 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy DOP)
2,287.32 mimecoins   Spent
3.33333M DOP - 54,999.9   Details

Xh7ZaGd1f333PCBs4FXQpEFhTNdAMtNmVt (Sell DOP)
560.2 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell DOP)
2,712.67 mimecoins   Spent
-3.33333M DOP + 59,999.9   Details

Xx7C7hpkAsfZn4aJPF5dQ9P5Jw1Fv27dkm (Buy MYR)
676.2 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy MYR)
3,384.25 mimecoins   Spent
250k MYR - 50,000   Details

Xc7DqtJt833dp6iftWBqz1LAXRpbe1aK7h (Sell MYR)
410.15 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell MYR)
1,615.75 mimecoins   Spent
-250k MYR + 55,000   Details

Xg7Ep7namiCD5MJvxMj7CUqgq2TfbgP1op (Buy MZN)
541.58 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy MZN)
2,492.66 mimecoins   Spent
3.33333M MZN - 49,999.9   Details

Xp7F6k4A7TMG1qGYuxyhx7Lit8sgWVRS7o (Sell MZN)
544.77 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell MZN)
2,507.33 mimecoins   Spent
-3.33333M MZN + 54,999.9   Details

Xk7GEmRFvZk1RUw3xPFtDWXEg363LYjWjX (Buy NGN)
568.68 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy NGN)
2,074.86 mimecoins   Spent
125M NGN - 79,999.8   Details

Xm7HcVLoA7QxgGN1ry9FeCnmKny34tq58W (Sell NGN)
517.67 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell NGN)
2,925.13 mimecoins   Spent
-125M NGN + 84,999.9   Details

Xj7JpsjXZ3k6pw3wowrKPpGH4XT9v1kaxs (Buy NIO)
657.68 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy NIO)
3,008.74 mimecoins   Spent
2.5M NIO - 65,000   Details

Xj7KS1iFU5bAmfQ3yfUXYyeHQDGVv2RYdW (Sell NIO)
428.67 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell NIO)
1,991.26 mimecoins   Spent
-2.5M NIO + 70,000   Details

Xu7L2spJnpMcHXsjp8ztqPmZ2DthjiBxLr (Buy NOK)
799.4 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy NOK)
3,450.8 mimecoins   Spent
1M NOK - 90,000   Details

Xo7MoaMTaEmyzSXYUZDEmzMZDTKsFmiWgV (Sell NOK)
286.95 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell NOK)
1,549.2 mimecoins   Spent
-1M NOK + 95,000   Details

Xi7NNf316KELxvda699a4MnJSELr75Pzxq (Buy NPR)
554.99 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy NPR)
2,313.49 mimecoins   Spent
12.5M NPR - 91,249.8   Details

Xi7PzT4ZVH4hoLAX1mFvLhsXmTfUjZxE5h (Sell NPR)
531.36 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell NPR)
2,686.5 mimecoins   Spent
-12.5M NPR + 96,249.8   Details

Xh7Qqgmt8WAvZNbU59fjZce59N685N4Cnb (Buy NZD)
781.3 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy NZD)
3,743.98 mimecoins   Spent
166.666k NZD - 98,333.1   Details

Xs7REpZ8cBwyviGedsDVbq9G2DY5nq9Tdg (Sell NZD)
305.04 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell NZD)
1,256 mimecoins   Spent
-166.667k NZD + 103.333k   Details

Xe7SFvTnb2Fg3XPticZx7mHKGqfQhjN4xs (Buy OMR)
536.06 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy OMR)
2,448.49 mimecoins   Spent
25,000 OMR - 62,500   Details

Xx7TmewvsCSwMyKsfeM2QF5TeAHPEG3Sxt (Sell OMR)
550.29 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell OMR)
2,551.51 mimecoins   Spent
-25,000 OMR + 67,500   Details

Xv7UdRZn7HWE6MBwLWKGPk3UYJjTetgTj5 (Buy PAB)
311.16 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy PAB)
1,428.56 mimecoins   Spent
71,428.4 PAB - 69,999.9   Details

Xw7VC1c3rA5Zvc7qVeg5PUSLpUCLrb5vxc (Sell PAB)
775.19 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell PAB)
3,571.43 mimecoins   Spent
-71,428.4 PAB + 74,999.8   Details

Xd7W3iKSBtk768VbLGWJ3J2Pt7EAMGfVcy (Buy PEN)
486.68 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy PEN)
2,225.74 mimecoins   Spent
250k PEN - 65,000   Details

Xt7XnPZVQQ4Lm5uQn3Riz871vBahnCLRZy (Sell PEN)
599.66 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell PEN)
2,774.26 mimecoins   Spent
-250k PEN + 70,000   Details

Xs7Yj8WkU5ns3kGqEQSg7qRsc95STuaBkM (Buy PGK)
417.86 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy PGK)
1,928.75 mimecoins   Spent
250k PGK - 62,500   Details

Xh7ZaGd1f333PCBs4FXQpEFhTNdAMtNmVt (Sell PGK)
668.49 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell PGK)
3,071.25 mimecoins   Spent
-250k PGK + 67,500   Details

Xo7aWGRRChpGhLTTtsL4FG3nHP2m2n2ovq (Buy PHP)
472.45 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy PHP)
1,981.99 mimecoins   Spent
4.99999M PHP - 84,999.8   Details

Xs7bh58HxQZ7cLv32djftM3ZNjKb2xMKqZ (Sell PHP)
613.9 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell PHP)
3,018 mimecoins   Spent
-4.99999M PHP + 89,999.8   Details

Xh7cA4psWub3XtwipeSY91Ti6XgUkLBHa8 (Buy PKR)
506.4 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy PKR)
2,314.75 mimecoins   Spent
25M PKR - 87,500   Details

Xb7dSnE2NkoVu94RFAW9yBk3UnjbropV9n (Sell PKR)
579.95 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell PKR)
2,685.25 mimecoins   Spent
-25M PKR + 92,500   Details

Xx7er4TPpTZMkWXUNfnzwSb53EVeHANDZq (Buy PLN)
829.59 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy PLN)
3,661.75 mimecoins   Spent
250k PLN - 60,000   Details

Xx7fGZAoPMFidjHfWJzuv5oEphzsfGUqkd (Sell PLN)
256.76 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell PLN)
1,338.25 mimecoins   Spent
-250k PLN + 65,000   Details

Xt7g9gbKrimEo1nt7z6rL5JhKZKCZgQoYW (Buy PYG)
355.89 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy PYG)
1,629 mimecoins   Spent
500M PYG - 65,000   Details

Xc7hBhDiXhQKRRpRk92j6AFx8nVRzzPqFS (Sell PYG)
730.46 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell PYG)
3,371 mimecoins   Spent
-500M PYG + 70,000   Details


← Previous EventNext Event →