Play Now
Polish zloty between $0.24 and $0.26
Total bets:
5,000 mimecoins
5,000 mimecoins were paid out to the winners.

← Previous EventNext Event →

See all events

Started: 2024-02-12 3pm UTC (1 week and 2 days ago)
Stopped: 2024-02-12 6pm UTC (1 week and 2 days ago)
Paid out: 2024-02-15 17:17:21 UTC (6 days ago)
Blocks: 256879 ... 256896 ... 257369

Polish zloty between $0.24 and $0.26

250k PLN issued at $0.02 per contract (5,000 mimecoins)

Bought at:   $0.249380   (USD/PLN 4.00994)
Paid out at:   $0.247643   (USD/PLN 4.03807)
PLN down 0.6965%
Buy PLN   $0.00937999   26.59x
Sell PLN   $0.01062   23.48x

Transactions (1)

#2 in block #256887, 61 inputs, 61 outputs, 0.00100004 datacoin tx fee.
TX: 9bd55ecf185129ef9e2edc48c958f74ceeb7b8abab34a19b50019b6f4c5d1315

XfBthrpjX5u4Q1sQ94qBG9o5XP5kaz18c7 (Buy INR)
573.57 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy INR)
2,737.49 mimecoins   Spent
4.99999M INR - 57,499.9   Details

XhBuaZf9FJxUuNWpvXZSBopwkAmD178wLf (Sell INR)
469.09 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell INR)
2,262.5 mimecoins   Spent
-5.00001M INR + 62,500.1   Details

XhBvgY6o5N9jiLRxpx8PzpL87PT324dpEs (Buy IQD)
623.17 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy IQD)
3,090.86 mimecoins   Spent
125M IQD - 92,499.8   Details

XjBwDUzbZxovzY5S54Pv1jginYdJRQ7T5S (Sell IQD)
419.49 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell IQD)
1,909.13 mimecoins   Spent
-125M IQD + 97,499.8   Details

XnBx6wcGUCh5F3NsSkPq79X1aQR64UaJRz (Buy IRR)
413.15 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy IRR)
1,981.24 mimecoins   Spent
2.5B IRR - 57,500   Details

XvBTs5ZD1YvEYdwgPpPUoqffEsfEnaBVFY (Sell FJD)
566.09 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell FJD)
2,452.34 mimecoins   Spent
-166.667k FJD + 76,666.7   Details

XjBUf6nM5hUUtdcr6ZVHUJenFVjSbQvzRV (Buy GBP)
665.64 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy GBP)
3,100.99 mimecoins   Spent
50,000 GBP - 60,000   Details

XoBV2eQGCvdQGXd34R2sFhovnPrVShn4tU (Sell GBP)
436.77 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell GBP)
1,899 mimecoins   Spent
-50,000 GBP + 65,000.1   Details

XxBWcXoxbwuyG8NbpQwmJA1B3dZbKtKVFL (Buy GEL)
611.62 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy GEL)
2,891.49 mimecoins   Spent
166.667k GEL - 60,000   Details

XyBX4cNH5b5bncfkRzZT2kjrwyJTFnKqkP (Sell GEL)
490.79 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell GEL)
2,108.51 mimecoins   Spent
-166.667k GEL + 65,000   Details

XkBYEpudo1sR6NEkcuWFFHb8GRYyPSMCc6 (Buy GHS)
568.87 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy GHS)
2,321 mimecoins   Spent
1M GHS - 78,000   Details

XiBZNWhMmHN9SFvfHsyinjWz1u2uA5FfSa (Sell GHS)
533.54 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell GHS)
2,679 mimecoins   Spent
-1M GHS + 83,000   Details

XgBaSDNrUjPjwZrRPVfhJtnQaFuxB3sUov (Buy GMD)
371.29 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy GMD)
1,354.99 mimecoins   Spent
4.99999M GMD - 72,499.9   Details

XwBbCTDyNgKA9d6kgVm62xbL93opAdtDZz (Sell GMD)
731.12 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell GMD)
3,645 mimecoins   Spent
-4.99999M GMD + 77,499.8   Details

XqBc4gpTWWFw622c5GPLArVfksowpHfLb3 (Buy GNF)
706.98 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy GNF)
3,251.5 mimecoins   Spent
500M GNF - 55,000   Details

XxBd3GiegUxZowk5yhzQBTs5Lbd6b8HP4E (Sell GNF)
395.43 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell GNF)
1,748.5 mimecoins   Spent
-500M GNF + 60,000   Details

XvBer2BaGXURDEy4ULjoHCqeux6rrkRKCp (Buy GTQ)
345.71 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy GTQ)
1,633.49 mimecoins   Spent
499.999k GTQ - 62,499.9   Details

XrBf9Ts5rkSv1bjxt3q9hgoHHq61qorSBc (Sell GTQ)
756.7 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell GTQ)
3,366.5 mimecoins   Spent
-499.999k GTQ + 67,499.9   Details

XgBgeD3itMYVgbrYLoLQMD2TpVTryqX2pi (Buy HKD)
315.62 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy HKD)
1,435.5 mimecoins   Spent
500k HKD - 62,500   Details

XqBh9ht3tQxYAGK264KCDswGjN9pbfvu2v (Sell HKD)
786.79 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell HKD)
3,564.5 mimecoins   Spent
-500k HKD + 67,500   Details

XwBiJXMfbnSyGtAhawxSXvo1MU8jkfQtnE (Buy HNL)
572.81 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy HNL)
2,666.5 mimecoins   Spent
1.66667M HNL - 65,000   Details

XhBjcFchXXZn5WJ3Jxc1Zwt3dRAdcngLLS (Sell HNL)
529.6 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell HNL)
2,333.5 mimecoins   Spent
-1.66667M HNL + 70,000   Details

XsBk72JCaNP8CNktf8QMp8p68MFEbwbarR (Buy HTG)
550.32 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy HTG)
2,600.12 mimecoins   Spent
12.5M HTG - 92,500   Details

XrBm2cPHGm72yKFmma6Hfz4RV9ChxzPStm (Sell HTG)
552.09 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell HTG)
2,399.88 mimecoins   Spent
-12.5M HTG + 97,500   Details

XcBns6uHW6jzJRa3CiDeXyQHb948nwvXVF (Buy HUF)
422.28 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy HUF)
2,051.75 mimecoins   Spent
25M HUF - 67,500   Details

XyBokoyaJ1EvTnLPYgTMwLXbHT9A6hHNGg (Sell HUF)
680.13 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell HUF)
2,948.25 mimecoins   Spent
-25M HUF + 72,500   Details

XrBpoc5AcjWBtoew4N1eMvokRpuG59hzA1 (Buy IDR)
515.16 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy IDR)
2,724.36 mimecoins   Spent
1.25B IDR - 77,499.9   Details

XnBqnHiVdiNJHJDW5yogQWde4dKbbwMX4Y (Sell IDR)
587.25 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell IDR)
2,275.63 mimecoins   Spent
-1.25B IDR + 82,500.1   Details

XhBrExTajoz6BKDvbwaaX35kK3Ddgyd9jT (Buy ILS)
673.19 mimecoins   Spent

[S] Xy25BQkB9GcM6kTTk3kzK27h3Sq9n6MGxy (Buy ILS)
2,717.25 mimecoins   Spent
250k ILS - 65,000   Details

XeBs19uP8tXJQZc2TWJjHZzRajBgPhWPKk (Sell ILS)
429.22 mimecoins   Spent

[S] Xn2e4rLr8zV1FRb7CaXStR1oSoMFoL5Xmi (Sell ILS)
2,282.75 mimecoins   Spent
-250k ILS + 70,000   Details

XoBzpQB5j1yF16KjhypEwAXBEq19ZNhoZz (Buy MXN)
572.14 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy MXN)
2,617 mimecoins   Spent
1.66667M MXN - 95,000   Details

XsC1pTMbFjkWjAymq5euL14n3rEHB3ChUe (Sell MXN)
476.31 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell MXN)
2,383 mimecoins   Spent
-1.66667M MXN + 100k   Details

XcC2pZjd4tPUjHRtV9Jaz12iCrpD77a57r (Buy MYR)
516.94 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy MYR)
2,240.75 mimecoins   Spent
250k MYR - 50,000   Details

XcC3f1PaM9RPV7GuFg3WwnXRuC2EqGeECe (Sell MYR)
531.51 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell MYR)
2,759.25 mimecoins   Spent
-250k MYR + 55,000   Details

XnC45MQ1mS1e6HCAeGMUWpEmJTudrUPhck (Buy MZN)
522.69 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy MZN)
2,492.66 mimecoins   Spent
3.33333M MZN - 49,999.9   Details

XjC5gxvEt38u98TrDmxDjHmQp2wNeWc9Nm (Sell MZN)
525.77 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell MZN)
2,507.33 mimecoins   Spent
-3.33333M MZN + 54,999.9   Details

XhC6WbPp7RuB7ormeEmEHW9YG8PGapMv6f (Buy NGN)
865.78 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy NGN)
1,568.82 mimecoins   Spent
166.666M NGN - 108.333k   Details

XfC767ssdKu9DsMNmqEM3SYaRafKcebR87 (Sell NGN)
182.67 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell NGN)
3,431.15 mimecoins   Spent
-166.666M NGN + 113.333k   Details

XbC8ZcNxSEpLJTiMhvqbQrrvVDPkARGczb (Buy NIO)
614.34 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy NIO)
2,934.75 mimecoins   Spent
2.5M NIO - 65,000   Details

XgC9UjzxK15VaASHjBEDVeyV82q5Ak6fj2 (Sell NIO)
434.11 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell NIO)
2,065.25 mimecoins   Spent
-2.5M NIO + 70,000   Details

XnCAg8UFe9MPqcCzuZbpZuS4dzUJgmuwro (Buy NOK)
568.47 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy NOK)
2,251.74 mimecoins   Spent
1.25M NOK - 116.25k   Details

XuCBwoEFtq7ihAnpThsScfYijtQo6Xhby1 (Sell NOK)
479.98 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell NOK)
2,748.26 mimecoins   Spent
-1.25M NOK + 121.25k   Details

XiCCwKofKBEvMDzT5PwXQFQ8faSi9Xw5t9 (Buy NPR)
628.73 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy NPR)
2,904.86 mimecoins   Spent
12.5M NPR - 91,249.8   Details

XcCDiF7v8WFvhEikAVG6YJsvVCc3YRWmQn (Sell NPR)
419.72 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell NPR)
2,095.13 mimecoins   Spent
-12.5M NPR + 96,249.8   Details

XrCE2dGvwAvkFXGp9GhscXkYMALeupqR1w (Buy NZD)
448.84 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy NZD)
1,684.99 mimecoins   Spent
166.666k NZD - 99,999.9   Details

XdCF513wKAvd4iMRwrqnQ5fnAnW5ibtose (Sell NZD)
599.61 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell NZD)
3,315 mimecoins   Spent
-166.667k NZD + 105k   Details

XqCGzVpjfsohTqxTUzk7R5LQh95uf2a7qZ (Buy OMR)
509.55 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy OMR)
2,429.99 mimecoins   Spent
25,000 OMR - 62,500   Details

XqCHgRqjeobVApey5WUXwvzXHA5jgteLrP (Sell OMR)
538.91 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell OMR)
2,570.01 mimecoins   Spent
-25,000 OMR + 67,500   Details

XvCJy9PHDfQeEqDZjSEAJ7ETULi1drY4RU (Buy PAB)
300.31 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy PAB)
1,455.71 mimecoins   Spent
71,428.4 PAB - 69,999.9   Details

XxCKaZDKHtuLdvuFkqYydEjNbLs85qzAYy (Sell PAB)
748.15 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell PAB)
3,544.28 mimecoins   Spent
-71,428.4 PAB + 74,999.8   Details

XoCLnkkusWkuqZRUwqgciBvtqombKDHMhU (Buy PEN)
457.18 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy PEN)
1,816.75 mimecoins   Spent
250k PEN - 62,500   Details

XvCMvNVwqqUskT2UrbnuN1UcHcegZE7z5w (Sell PEN)
591.28 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell PEN)
3,183.25 mimecoins   Spent
-250k PEN + 67,500   Details

XrCNUDL1PBFCys9B17hrjUJ9BMiTFXg3uM (Buy PGK)
679.45 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy PGK)
4,667 mimecoins   Spent
250k PGK - 62,500   Details

XwCPkucJEt5orjh5weuhDyYTLzmSLi49L8 (Sell PGK)
369 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell PGK)
333 mimecoins   Spent
-250k PGK + 67,500   Details

XgCQkodz4GsNJzF6mJZh3SbXnzabtioxjv (Buy PHP)
388.98 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy PHP)
1,967.99 mimecoins   Spent
5M PHP - 87,500   Details

XcCRMgqCfQ9Ney7DXrohoa6WVcWgP74ytD (Sell PHP)
659.48 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell PHP)
3,032.01 mimecoins   Spent
-5M PHP + 92,500   Details

XpCSYhZ2etX9Te8teXSRiVXzGJcUiXCmQf (Buy PKR)
410.42 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy PKR)
1,945.49 mimecoins   Spent
25M PKR - 87,500   Details

XtCT95ZdGEyjiXsvAJV5QqioqGmKS52de3 (Sell PKR)
638.04 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell PKR)
3,054.51 mimecoins   Spent
-25M PKR + 92,500   Details

XbCU5xgM4hPSDvC4HcSHZhtjopvpGY4L1e (Buy PLN)
491.73 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy PLN)
1,910.75 mimecoins   Spent
250k PLN - 60,000   Details

XoCVaSGJ4KGV9crAzacJSS2ynGcCxv1iCh (Sell PLN)
556.73 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell PLN)
3,089.25 mimecoins   Spent
-250k PLN + 65,000   Details


← Previous EventNext Event →