Play Now
Vanuatu vatu between $0.008 and $0.0084
Total bets:
5,000 mimecoins
5,000 mimecoins were paid out to the winners.

← Previous EventNext Event →

See all events

Started: 2024-02-12 12pm UTC (17 weeks and 2 days ago)
Stopped: 2024-02-12 3pm UTC (17 weeks and 2 days ago)
Paid out: 2024-02-15 14:21:31 UTC (16 weeks and 6 days ago)
Blocks: 256864 ... 256880 ... 257350

Vanuatu vatu between $0.008 and $0.0084

12.5M VUV issued at $0.0004 per contract (5,000 mimecoins)

Bought at:   $0.00823350   (USD/VUV 121.455)
Paid out at:   $0.00820947   (USD/VUV 121.811)
VUV down 0.2919%
Buy VUV   $0.000233499   35.26x
Sell VUV   $0.000166499   49.45x

Transactions (1)

#14 in block #256868, 65 inputs, 65 outputs, 0.00100001 datacoin tx fee.
TX: 0666bc6d358361c3c048c8d0a7f28d5062df0ac8dc2d9fb86a6a9ba6b9ff5036

Xv823nNsBWpn61d6H6yBvoRdUJLCAWEPk2 (Buy LBP)
598.31 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy LBP)
2,781.66 mimecoins   Spent
1.66666B LBP - 108.333k   Details

Xx83t3bGvjUiJZP1zH2YJqroWVVhcKCq6R (Sell LBP)
512.27 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell LBP)
2,218.33 mimecoins   Spent
-1.66666B LBP + 113.333k   Details

Xb84jpNK67qb9mFjCKVVi19d39vFGU6pTW (Buy LKR)
524.47 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy LKR)
2,531.99 mimecoins   Spent
25M LKR - 77,500   Details

Xt85pv6FUfgCunW8c9C2kTZQbYYuwFG1ZV (Sell LKR)
586.11 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell LKR)
2,468.01 mimecoins   Spent
-25M LKR + 82,500   Details

Xf86m6t37yY1jh5BiokwYBQCK8c7id7GQC (Buy LSL)
696.67 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy LSL)
2,580.66 mimecoins   Spent
1.66667M LSL - 85,000   Details

Xr874bHRXThBEhTEx3SDkwt5pDpt6cXHuT (Sell LSL)
413.91 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell LSL)
2,419.34 mimecoins   Spent
-1.66667M LSL + 90,000   Details

Xc88CmnYajVoFMWBbh8mPSjs5gRrDRLW9M (Buy LYD)
375.49 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy LYD)
1,801.24 mimecoins   Spent
250k LYD - 50,000   Details

Xy89pA1Bn2rMvjv6ZuArE3pBhc9HjQsZqe (Sell LYD)
735.1 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell LYD)
3,198.76 mimecoins   Spent
-250k LYD + 55,000   Details

Xh8AMHm5Ht9pmPBLKcc6QBZBkchLs7G8wR (Buy MAD)
320.71 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy MAD)
1,833.93 mimecoins   Spent
624.999k MAD - 60,624.9   Details

Xk8BCjKKpgsxgw4Rm7F8openSdzpNUJPjz (Sell MAD)
789.88 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell MAD)
3,166.06 mimecoins   Spent
-624.999k MAD + 65,624.9   Details

Xc8CjN6Xa6LWo6h857Mt83WKoYAGCHQq9U (Buy MDL)
440.12 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy MDL)
1,996.83 mimecoins   Spent
1.66667M MDL - 91,666.7   Details

Xt8DjZEQcG5dQWnEFcJULVn7LenQzWQd5c (Sell MDL)
670.46 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell MDL)
3,003.17 mimecoins   Spent
-1.66667M MDL + 96,666.7   Details

Xd8EV4tmnq77GHL6iQvjspVV5zbj1Az7E3 (Buy MGA)
591.11 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy MGA)
2,714.99 mimecoins   Spent
250M MGA - 52,500   Details

Xm8FQrsWWVXWXhBRUcBuqgtawjKCqwB6xc (Sell MGA)
519.47 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell MGA)
2,285.01 mimecoins   Spent
-250M MGA + 57,500   Details

Xy8GSvDPFvywRzEYbPuMPdUtLBQxFDRVWY (Buy MKD)
571.95 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy MKD)
2,580 mimecoins   Spent
5M MKD - 85,000   Details

Xy8HYJTLC7pddFqNP1oHEim36GopYN9Zru (Sell MKD)
538.63 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell MKD)
2,420 mimecoins   Spent
-5M MKD + 90,000   Details

Xc8JtMw1AKXqiURsjeUFFpiRFi5Lgq9P9k (Buy MMK)
611.71 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy MMK)
2,860.66 mimecoins   Spent
166.667M MMK - 76,666.7   Details

Xb8Kqr5BDnof4oL1UA1v2Ei6BFt2aYFjF8 (Sell MMK)
498.87 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell MMK)
2,139.34 mimecoins   Spent
-166.667M MMK + 81,666.7   Details

Xr8LEnB5rBL3M26xADm1P6py9xYFNrxDVh (Buy MOP)
469.89 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy MOP)
2,206.49 mimecoins   Spent
500k MOP - 60,000   Details

Xx8MVvMn4GEqKamiuuzzJ2ghiso1phZqCd (Sell MOP)
640.7 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell MOP)
2,793.51 mimecoins   Spent
-500k MOP + 65,000   Details

Xf8NDV4nPukpriKr4CpLwYodNxaRMsLjJR (Buy MUR)
569.95 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy MUR)
2,566 mimecoins   Spent
2.5M MUR - 52,500   Details

Xf8PvRjCZ5A8qmbXs9qzZ3aRQzVikBTuRU (Sell MUR)
540.63 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell MUR)
2,434 mimecoins   Spent
-2.5M MUR + 57,500   Details

Xh8Q3SAXzc98iSMPdBNVcdEzuxJqohLTay (Buy MVR)
537.27 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy MVR)
2,418.87 mimecoins   Spent
1.25M MVR - 78,749.8   Details

Xx7sATY5o774qc9hLZFmyznAjkTbtXGGm9 (Sell KRW)
482.26 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell KRW)
2,386.01 mimecoins   Spent
-125M KRW + 96,250   Details

Xd7tLPsgnYSH8LgwcAYkPi48LquQULiaa9 (Buy KWD)
524.51 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy KWD)
2,452.82 mimecoins   Spent
16,666.6 KWD - 51,666.6   Details

Xo7uThQmPpnRKyYyjRMbYURuuvxV4ZA6q7 (Sell KWD)
544.69 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell KWD)
2,547.17 mimecoins   Spent
-16,666.6 KWD + 56,666.6   Details

Xb7vbNoFEiyrBeivRATw3QP4fhJXoPaXnw (Buy KYD)
549.89 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy KYD)
2,656 mimecoins   Spent
50,000 KYD - 57,500   Details

Xn7wcE25pnmYuE1YDogSSQx6r2EYc4xs9p (Sell KYD)
519.31 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell KYD)
2,344 mimecoins   Spent
-50,000 KYD + 62,500   Details

Xu7xqg6GUMf4RQUf4WZJz3GYS69Dau8Ku1 (Buy KZT)
641.15 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy KZT)
3,371.5 mimecoins   Spent
25M KZT - 52,500   Details

Xc7ysu7URQ4c8rSHtRX6UyV4usGb5gXeq5 (Sell KZT)
428.05 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell KZT)
1,628.5 mimecoins   Spent
-25M KZT + 57,500   Details

Xn7zc5v3TfiMsrpdUNxvQxpsa73i4pVQWt (Buy LAK)
372.12 mimecoins   Spent

[S] Xy25BQkB9GcM6kTTk3kzK27h3Sq9n6MGxy (Buy LAK)
1,846.16 mimecoins   Spent
1.66666B LAK - 78,333.2   Details

Xc81DiLGmcYVEb3PMy6ddgfxjCaVieFZBQ (Sell LAK)
697.09 mimecoins   Spent

[S] Xn2e4rLr8zV1FRb7CaXStR1oSoMFoL5Xmi (Sell LAK)
3,153.83 mimecoins   Spent
-1.66666B LAK + 83,333.2   Details

Xy8nLwj1GGJQDAFXPh5qg1yZ8oxwKsjMj9 (Buy TWD)
471.47 mimecoins   Spent

[S] Xw2W8KZzEwZ8WV2pkv978bHoynsbJ5QsZ8 (Buy TWD)
2,258.25 mimecoins   Spent
2.5M TWD - 77,500   Details

Xb8ouNJPAiCLMUKeQgoM41bdQpPeny5bfq (Sell TWD)
610.87 mimecoins   Spent

[S] Xe2eDasWMXzvuurfiiX2M9tMjKTMWHwQrK (Sell TWD)
2,741.75 mimecoins   Spent
-2.5M TWD + 82,500   Details

Xx8pdgUwsKe8MRkNf6MztMu1vxtumyCifT (Buy TZS)
550.44 mimecoins   Spent

[S] Xt2sF1hKjDTKfbraeEb7KgiXsaTY8TtehP (Buy TZS)
2,412.82 mimecoins   Spent
166.666M TZS - 63,333.2   Details

Xs8qQDhr5GpDPnbkun1kEra81CgXqifZh1 (Sell TZS)
531.9 mimecoins   Spent

[S] Xc26vaNsdPQSmfYBpc8uzZqb6hAUouUUCV (Sell TZS)
2,587.17 mimecoins   Spent
-166.666M TZS + 68,333.2   Details

Xb8rAGyg5FPSC9fZhGgT9UWreuBpNpCdsy (Buy UAH)
185.83 mimecoins   Spent

[S] Xd2PPPRzFFBF2gagEm6DmZDGtEzUrpmf5V (Buy UAH)
977.5 mimecoins   Spent
2.5M UAH - 65,000   Details

Xt8sTJHKF786WLEucFzpS5nPPTjH82N1KL (Sell UAH)
896.5 mimecoins   Spent

[S] Xr2L8m6qLFsRpYpWj2R1yE4ZrJ2SG5ain3 (Sell UAH)
4,022.5 mimecoins   Spent
-2.5M UAH + 70,000   Details

Xt8tEGr41GezdrbDwVr3neph4SkqdVocNi (Buy UGX)
489.27 mimecoins   Spent

[S] Xe2C4MkLAD4WRD6Re2zg1y5inrEcRWn8rh (Buy UGX)
2,136.5 mimecoins   Spent
250M UGX - 62,500   Details

Xy8usTC9EsdjLEG7P5znLzLDXgTgmAeYd9 (Sell UGX)
593.07 mimecoins   Spent

[S] Xv2ian5QzweerMLpHCYNSXGuUsKbKSh9W1 (Sell UGX)
2,863.5 mimecoins   Spent
-250M UGX + 67,500   Details

Xg8vuZnTWNNCFPnW2e5mHyn4uZabGzmwKA (Buy UYU)
266.96 mimecoins   Spent

[S] Xp2ypxNy4qCuKNBWz7pGNstKGbsjoeF5Kk (Buy UYU)
1,337.24 mimecoins   Spent
2.5M UYU - 62,500   Details

Xi8wEUMnyTCtsr6cRY3nvTuRJFhXG5w2k2 (Sell UYU)
815.38 mimecoins   Spent

[S] Xy26STvoYCQntTH6s52TTXYFGXfVFf2BA2 (Sell UYU)
3,662.76 mimecoins   Spent
-2.5M UYU + 67,500   Details

Xk8xQQJc1TUVxTg1r29uQJuyFPN3ACsoCA (Buy UZS)
545.23 mimecoins   Spent

[S] Xv2m5U26B9c65JEumzugCweBhtL1jq1Dju (Buy UZS)
2,547.87 mimecoins   Spent
1.25B UZS - 98,750   Details

Xh8yMKDocrgod5qB18qbDWvWFqs1i7NeLx (Sell UZS)
537.11 mimecoins   Spent

[S] Xo2t8pjjm5ZymfRWHx6r1CxHmD2dyt2McY (Sell UZS)
2,452.13 mimecoins   Spent
-1.25B UZS + 103.75k   Details

Xm8zKrSnM25TLHaYDFECgayAMLXvYKEbVe (Buy VND)
509.62 mimecoins   Spent

[S] Xx2FZZ6Hc5mpR54oEfuVSwDZC372ZkEQbt (Buy VND)
2,197.24 mimecoins   Spent
2.5B VND - 100k   Details

Xd91mi2mnUaS9ttFr3Wv6JEoKBHEJ3RmCC (Sell VND)
572.72 mimecoins   Spent

[S] Xu2N2KCkcp6pRYpSBkgVxEs2vyHBp7r1P9 (Sell VND)
2,802.76 mimecoins   Spent
-2.5B VND + 105k   Details

Xw92rh7DBBSp74piAheHjksuXzsqpA5EXb (Buy VUV)
631.82 mimecoins   Spent

[S] Xd2bwJweju65wvLTgRpVe9f3h6Vnqb8VZw (Buy VUV)
2,618.37 mimecoins   Spent
12.5M VUV - 100k   Details

Xf93SKHZ61DbfgJ7BMpo2VJTByVUj2KZBC (Sell VUV)
450.52 mimecoins   Spent

[S] Xm2jaonENgX4DMUgLAUY9wF2RBXRQtvQ8u (Sell VUV)
2,381.63 mimecoins   Spent
-12.5M VUV + 105k   Details

Xe94TkHT4akDTS3sicz51xikSLY5v2F7hk (Buy XAF)
454.04 mimecoins   Spent

[S] Xb2481PwbJJkjfL9rzQY3eGLGjGwQYKBXv (Buy XAF)
1,864.99 mimecoins   Spent
50M XAF - 80,000   Details

Xf95tzdcvjbTFjEeduUFQ4LXPwAsxTieVf (Sell XAF)
628.3 mimecoins   Spent

[S] Xh28H351i3MFwBpHuSYtiq8MMm4wk8Kjhu (Sell XAF)
3,135.01 mimecoins   Spent
-50M XAF + 85,000   Details

Xi96aGG59y2rhUteQD9wXMwQ5yJbQ1VXj6 (Buy XAG)
511.13 mimecoins   Spent

[S] Xn2nP1wz3DPcW2ZWivZ1diB2dwXPMCvD81 (Buy XAG)
1,833.74 mimecoins   Spent
2,500.01 XAG - 55,000.1   Details

Xx97M1XyaNjBnrtbNZnYBbd3axAvJ3d2q2 (Sell XAG)
571.2 mimecoins   Spent

[S] Xw2XbXKsV9qgbWEtuCoCesSia96k7MfSKK (Sell XAG)
3,166.24 mimecoins   Spent
-2,500 XAG + 59,999.9   Details

Xk98FZfAeNUQmBhr6D4rxyoNtesF8MngwP (Buy XAU)
506.53 mimecoins   Spent

[S] Xe2a2hCtwXhZRTaSwrNT2brSsX3c5MGKaX (Buy XAU)
1,800.32 mimecoins   Spent
33.3333 XAU - 65,000   Details

Xg99qyxnDjJrxBA3dc4QQGxm5ewRVo8CoU (Sell XAU)
575.8 mimecoins   Spent

[S] Xn298d8xUEVB7XgV4PMFmNvxTPcVcmxV4J (Sell XAU)
3,199.67 mimecoins   Spent
-33.3334 XAU + 70,000   Details

Xh9AehUG31s1BdtfnMZvwKNre9P8jVbuoF (Buy XCD)
542.58 mimecoins   Spent

[S] Xp2rqG4yuwyTh9aeQMGJpDLKTMwwxa8wbw (Buy XCD)
2,506.49 mimecoins   Spent
250k XCD - 90,000.1   Details

Xk9B3UXReNv9zb5WHxW2f2XMewfY3P1JyW (Sell XCD)
539.76 mimecoins   Spent

[S] Xn2N8TszE22CqA1ozcetMZxb5sEPhLc4ca (Sell XCD)
2,493.5 mimecoins   Spent
-250k XCD + 94,999.9   Details

Xh9CeCC8jyxrp8xZ7SsdpS3JCuLeJCVXPt (Buy XOF)
454.8 mimecoins   Spent

[S] Xz2D4CZqTXUsx1Yt1RFHUZN5Q51UX5ne4q (Buy XOF)
1,864.99 mimecoins   Spent
50M XOF - 79,999.9   Details

Xv9DVrHZEJuLEpQFsmB7PxJVGWmU6a5waP (Sell XOF)
627.54 mimecoins   Spent

[S] Xe28c9b7eDj6eB13svvre1EEVU7k7g1tmC (Sell XOF)
3,135 mimecoins   Spent
-50M XOF + 85,000   Details

Xh9EdPkGUd6meRwD3CLhKePjM86ggtpwix (Buy XPF)
554.54 mimecoins   Spent

[S] Xt2RfnGzzmJaK1DrfaBCYRRn7v6jeqGXmC (Buy XPF)
2,006.99 mimecoins   Spent
12.5M XPF - 110k   Details

Xr9FS6TXMzqRn7M9YcTgQExTSvg7qBpbg4 (Sell XPF)
527.8 mimecoins   Spent

[S] Xe29tWpAGsLXLqTtbV5j69dvVGVum2Jfvh (Sell XPF)
2,993 mimecoins   Spent
-12.5M XPF + 115k   Details

Xd9GvxgzZSvLw7rLiutubmBcK9M8rTBwpW (Buy YER)
508.75 mimecoins   Spent

[S] Xu2DXmcv4L56HG4E843QdxuCbySapvvG9p (Buy YER)
2,359.99 mimecoins   Spent
25M YER - 97,499.9   Details

Xg9HJH85McN96mrRXk8h5DkXn9w4dQS5wa (Sell YER)
573.59 mimecoins   Spent

[S] Xi2QT34nMvSP2C65N3u297Pwbahb7qcAHZ (Sell YER)
2,640 mimecoins   Spent
-25M YER + 102.5k   Details

Xx9JMPwvWaXdgNBjDeAiztS3kxdt78pGTt (Buy ZAR)
573.64 mimecoins   Spent

[S] Xy25BQkB9GcM6kTTk3kzK27h3Sq9n6MGxy (Buy ZAR)
2,858.33 mimecoins   Spent
1.66667M ZAR - 85,000.1   Details

Xc9KiiryZzgLeTexSbiNFqwLwaQaPhXzJV (Sell ZAR)
508.7 mimecoins   Spent

[S] Xn2e4rLr8zV1FRb7CaXStR1oSoMFoL5Xmi (Sell ZAR)
2,141.66 mimecoins   Spent
-1.66667M ZAR + 89,999.9   Details


← Previous EventNext Event →